خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-27

10.22034/aclr.2023.701107

امیر زمانی؛ محیا علی خانی


بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


فلسفۀ اخلاق در متون پهلوی ساسانی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 187-215

10.22034/aclr.2023.555322.1035

شیدا ریاضی هروی؛ محمد جابری نصر


زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 27-64

10.22034/aclr.2022.254673

مرضیه برزوئیان؛ محمدرضا خاکی


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 65-94

10.22034/aclr.2022.254674

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-86

آزاده احسانی


نقش رسانه در ایرا ن باستان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 95-124

10.22034/aclr.2022.254737

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی


ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 97-106

نیما آصفی