خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-27

10.22034/aclr.2023.701107

امیر زمانی؛ محیا علی خانی


بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22034/aclr.2023.701214

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


فلسفۀ اخلاق در متون پهلوی ساسانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 187-215

10.22034/aclr.2023.555322.1035

شیدا ریاضی هروی؛ محمد جابری نصر


زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


یک روایت شرقی مصور از نبردهای خشایارشا در اروپا؛ داده‌های یک کاخ اشکانی و جایگزینی متفاوت برای گزارش‌های یک‌جانبه یونانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22034/aclr.2023.2002476.1068

سورنا فیروزی؛ آرزو رسولی؛ محمدامین سعادت مهر


بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 27-64

10.22034/aclr.2022.254673

مرضیه برزوئیان؛ محمدرضا خاکی


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 65-94

10.22034/aclr.2022.254674

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-86

آزاده احسانی


نقش رسانه در ایرا ن باستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 95-124

10.22034/aclr.2022.254737

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی