دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

روایت پژوهی و تحلیل مضمونی روایتی از تولد بودا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22034/aclr.2023.2010399.1080

زهره زرشناس؛ مریم شریف نسب؛ سیمین دخت گودرزی


تحلیل نگارشی دو نام بوران و آزرمی‌دخت در متون تاریخی سده‌ی سوم تا میانه‌ی سده‌ی هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/aclr.2023.2012833.1088

الهام استادی؛ زهره زرشناس؛ فرنگیس درویشی


گرو و گروگانی در مادیان هزار دادستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/aclr.2024.2017469.1093

نادیا حاجی پور


جستاری در باره‌ی هم‌زمانی تیرماه با پاییز در برخی متن‌های ادب پارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/aclr.2024.2007625.1074

منیژه عبدالهی


بررسی و تحلیل قربانی انسان در شاهنامه بر اساس نظریه‌های آیین قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/aclr.2024.2014951.1089

ایوب امیدی؛ احمد خاتمی


نماد شناسی اسب بالدار در ایران باستان (مطالعه موردی مهری از موزه بوعلی سینای همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/aclr.2024.2019134.1096

کتایون فکری‌پور؛ فریبا شریفیان


تأملی در ریشه‌ها، روند و پیامدهای گفتمان شرق‌شناسی (نمونه موردی ایرانشناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/aclr.2024.2019999.1098

مجتبی رضایی سرچقا؛ محمدحسن رازنهان؛ سید ابوالفضل رضوی؛ زهره زرشناس


جستجوی ایزد مهر در گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22034/aclr.2024.2021101.1102

مینا کامبین