اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 83
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 23

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 4568
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3132
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 30 %