اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 66
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 20

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 2449
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2113
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 33 %