اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 103
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 30

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 45
تعداد مشاهده مقاله 7306
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4662
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 112 روز
درصد پذیرش 38 %