دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-272 
جم کیست؟

صفحه 151-176

محسن نظری فارسانی


کاوشی در یزدان‌شناختِ گات‌های زرتشت

صفحه 215-236

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک‌سرشت؛ شهرام جلیلیان


پارس به چه معنی است؟

صفحه 237-259

مرتضی Mortaza؛ آزاده حیدرپور