قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مادیان هزار دادستان متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. این متن تنها کتابی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. برده‌داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ... از جمله موضوعات مطرح در این متن است. آنچه که در این پژوهش بررسی شده قوانین حقوقی مربوط به فرزندخواندگی است. این مقاله شامل سه بخش است: در بخش نخست، مفهوم فرزندخواندگی و اصطلاحات مربوط به آن در این متن معرفی می­شود؛ در بخش دوم، مراحل فرزندخواندگی که شامل واگذاری، پذیرش، توافق دو طرف، انواع واگذاری و ... است مورد بررسی قرار می­گیرد؛ در بخش سوم، قوانین استخراج­ شده از متن که در رابطه با دارایی، ارث، وظایف، سالاری و ستوری فرزندخوانده است، بیان می­شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که فرزندخواندگی در این دوره چگونه بوده، چه قوانینی داشته و احکام موجود در چه زمینه­هایی صادر شده است. نتیجه این پژوهش حق پدر را در واگذاری و پدرخوانده را در پذیرش فرزند بیان و توافق آن دو را روشن می­سازد. همچنین به بیان اختلاف نظرات در مسئلۀ ستوری، سالاری و ارث فرزندخوانده می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adoption rules based on the Middle Persian text of Mādayān ī Hazār Dādestān

نویسنده [English]

  • Nadia Hajipour
Ancient Culture and Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Mādayān ī Hazār dādestān is a juridical book of Middle Persian. This text which has been written in Sasanian era is the only book in that era that investigates legal issues. Issues such as slavery, guardianship, warranty, partnership, marriage, divorce, adoption, etc. are discussed in this text. This article studies the juridical laws related to "adoption" and is divided into three parts; in the first part, the concept of adoption and its related terminology are defined; in the second part, the stages of adoption are examined, which included the give of child, acceptance and agreement of the parties, types of give; in the third part, the extracted laws from the text which is related to property, inheritance, duties, guardianship and to provide a successor for adopted is expressed. This research is answering these questions: "how was adoption in Sasanian era" and "what were the laws related to adoption"? The result of this study clarifies that "the father had the right, to give his child to adopter", "the adoptive father had the right to accept the child" and "it also clarifies the agreement between the two". Also different opinions regarding issues such as providing a successor, guardianship and inheritance for adopted are expressed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mādayān ī hāzār dādestān. Middle Persian
  • Juridical issues
  • adopted
  • adoption