کلیدواژه‌ها = فارسی میانه
گرو و گروگانی در مادیان هزار دادستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/aclr.2024.2017469.1093

نادیا حاجی پور