کلیدواژه‌ها = پهلوی اشکانی
بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-24

10.22034/aclr.2023.701214

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 97-106

نیما آصفی