کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
یک روایت شرقی مصور از نبردهای خشایارشا در اروپا؛ داده‌های یک کاخ اشکانی و جایگزینی متفاوت برای گزارش‌های یک‌جانبه یونانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22034/aclr.2023.2002476.1068

سورنا فیروزی؛ آرزو رسولی؛ محمدامین سعادت مهر


زمان زیست زرتشت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 213-225

مصطفی سعادت


زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور