ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته ایرانشناسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. تهران. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به کارنامه مطالعات ایرانشناسی انجمن آسیایی پاریس با تکیه بر ارگان رسمی آن، نشریه آسیایی، می‌پردازد. از آنجا که از ابتدا، مقالات متعددی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران در این نشریه وجود دارد، با توجه به داده‌های استخراج شده از نشریه در صد سال نخست فعالیت انجمن، با تحلیل کمی و کیفی و بررسی مقالات و مطالعات ایران‌شناسی موجود در آن، می‌توان جایگاه ایران را از همان ابتدا در مطالعات شرق-شناسی انجمن مشخص کرد و رویکردهای ادوار مختلف در نسبت با موضوعات مختلف ایران‌شناسی و جایگاه مختلف مکاتب علمی به ویژه فیلولوژی و زبان‌های باستانی را ملاحظه نمود و تاثیر و تاثرات و ارتباطات علمی و فرهنگی میان ایرانیان و ایران‌شناسان مطرح فرانسوی را مشاهده کرد. در ذیل این مطالعات، آگاهی‌های دیگری همچون انگیزه‌ها، دغدغه‌ها و اهداف حامیان و اولویت‌های پژوهشی و ماموریت‌های تعریف شده انجمن نیز بدست آمده که در نهایت با بررسی تمامی این موارد ملاحظه می‌شود که رویکرد اصلی انجمن در قبال ایران بیشتر حول محور فرهنگ و توجه به تاریخ بوده‌است و شرق‌شناسان انجمن ضمن تعهد نسبت به کشور خود، عملکردشان همواره رنگ و بو و جهت علمی داشته‌است و ارتباطاتشان با ایرانیان همواره دوستانه و توام با احترام بوده‌است. نتیجه حاضر، فارغ از برداشت‌ها و نظرات شرق‌شناسان اروپایی به ویژه فرانسوی بوده و صرفا مرتبط با انجمن آسیایی و ایرانش‌شناسان انجمن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Studies in France; A review of Iranian Studies of the Asian Society of Paris (1822-1922)

نویسنده [English]

  • Somayeh Hamidi
Graduated in Iranology from University of Tehran. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The present study is based on the history of Iranian studies of the Asian Society (La Société asiatique) of Paris based on its official organ, the Asian Journal (Journal asiatique). Since from the beginning, there are several articles related to the history and culture of Iran in this journal, and according to the data extracted from the journal in the first hundred years of the Society with quantitative and qualitative analysis and review of Iranian studies articles, it is possible to determine the position of Iran in the Oriental studies of Society from the very beginning, and the position of different scientific schools especially philology and ancient languages can be seen. Also, the scientific and cultural relations between Iranians and prominent French Iranologists can be observed. Following these studies, other insights such as the motivations, concerns, and goals of the sponsors and the research priorities and missions defined by the Society have been obtained. Finally, by examining all these cases, it can be seen that during the period under review, the view of French Iranologists towards Iran and Iranians has always been friendly and respectful. The present result is independent of the perceptions and opinions of European orientalists, especially French, and is only relevant to the Iranologists of Asian Society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • Iranology
  • Asian Society of Paris
  • Asian Journal of Paris
  • Philology
  • Ancient languages