تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ( ادیان و فرهنگها) از دانشگاه کنکوردیا، کانادا.

چکیده

در سال‌های اخیر حوزه مطالعاتی نوینی در میان تلمودپژوهان پدید آمده است که روایت‌های تلمودی را در بستر متون ایرانی (به ویژه متون فارسی میانه) بررسی می‌نماید. این شیوة پژوهش منجر به پدید آمدن یک شاخة مطالعاتی ویژه به نام مطالعات ایرانی-تلمودی[1] شده است. در این میان البته جای ایران‌شناسان بسیار خالی است، ایران‌شناسانی که می‌توانند با دیدگاهی متفاوت از تلمودپژوهانِ عموماً یهودی غربی وارد این حوزه شوند. در همین راستا این مقاله به بررسی تطبیقی یک روایت از تلمود بابلی یعنی رساله گیتین 56ب و 57 الف با ارداویراف‌نامه می‌پردازد. رویکرد این مقاله برخلاف رویکرد عمومی موجود میان پژوهشگران مطالعات ایرانی-تلمودی -که بررسی روایت‌های تلمودی در بستر فارسی میانه است- بررسی احتمال تأثیر گرفتن ارداویراف‌نامه از روایت تلمودی مورد اشاره است. بی‌گمان جا دارد که پژوهشگران حوزه مطالعات ایرانی-تلمودی به این روش نوین نیز روی آورده و به تاثیر روایت‌های تلمودی -و یا به طور عام یهودی- بر متون فارسی میانه دوران ساسانی نیز بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing a Talmudic narrative with Arda-Viraz-Namag

نویسنده [English]

  • Azadeh Ehsani
PhD in Religion, Concordia University, Canada
چکیده [English]

In recent years a new realm of studies has emerged among the Talmudists that examines Talmud in its Iranian context. This area of research leads to the emergence of a rather new field called Irano-Talmudica. However, Iranian Studies scholars- especially Scholars from Iran- are somehow absent in this new field. Even though, Iranologists would contribute to the field from a point of view that is surely different from the Western Talmudists' perspective. This article is a comparative study between Gittin 56b-57a and Arda-Viraz-Namag. The present article's approach unlike the common approach among Irano-Talmudica scholars -that is examining Talmudic narratives in their Iranian context- is to look at the possibility of the composition of Arda-Viraz-Namag based on the Talmudic narrative from Gittin. This new approach needs to find its way into Irano-Talmudica Studies as well, and the influence of Talmudic- or even Jewish- narratives on Middle Persian source materials need to be examined by Irano-Talmudica scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Persian
  • Babylonian Talmud
  • Irano-Talmudica
  • Arda-Viraz-Namag