بررسی واژه‌سازی واژه‌های مرکب وابسته در زبان اوستایی؛ بررسی متن مهریشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

واژه­‌ها معرف زبان­‌های گوناگون هستند و با از بین رفتن و کم شدن آن­ها زبان­‌ها نابود می­‌شوند؛ واژه­‌ها در اصل از عملکرد واژه‌­سازی ساخته می‌­شوند، مقصود از واژه­‌سازی، سازوکاری فعال است که به صورت تکرارشونده بر تعداد واژه­‌های زبان می­‌افزاید و به روش‌­های مختلفی واژه­‌های زبان را تولید می­‌کند. به بیانی دیگر، به ترکیب تکواژها و ساختن واژگان جدید، واژه­‌سازی گویند زبان­‌های ایرانی باستان، به­ ویژه اوستایی، در زمینة واژه‌­سازی بسیار غنی و متنوع بوده ­است. مهریشت از یشت­‌های مهم و کهن است که تمام ویژگی­‌های خاص یشت­‌ها را حفظ کرده و دومین یشت بلند اوستا است و به دلیل دارا بودن دایرة واژگانی متنوع و وسیع، برای شناخت و ارزیابی این زبان ارزنده­ است. مطالعة دایرة واژگانی وسیع و ارزنده می­‌تواند ذهن را برای ساخت واژگان نو در فارسی امروز، روشن‌تر کند. در این مقاله نخست به شرح مختصر انواع روش­‌های واژه­‌سازی در زبان اوستایی پرداخته وسپس واژه­‌سازی مرکب توضیح داده می‌شود و در نهایت واژگان مرکب متن مهریشت اوستا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study in the Word-Formation of non-Copulative Compounds in the Avestan Language: The case study Mihr Yašt

نویسنده [English]

  • Mitra Rezaei
Faculty of Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Words represent different languages ​​and when they are disappeared the language loss is happened. Words are essentially constructed from the word formation and it means it is a process which repeatedly increases the number of words in a language and produces the words in different methods. In other word if the morphs are combined and the new words are made, that is a word formation. This process is very creative in the ancient Iranian languages especially Avesta language. MihrYašt is one of the important and old Yašts in Avesta which the special characteristic of Yašts can be seen in it. It is a second long Yašt so it has a wide and varied range of the words and that helps us to study the language much better. This method could help us to word formation in Persian language today. In this article, first it is briefly described the different methods word formation in Avesta language and then the compound words in Mihr Yašt are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta language
  • Mihr Yašt
  • compound word