خوانش نویسه ی ' در خط پهلوی ساسانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

امیر زمانی؛ محیا علی خانی


بررسی آیین های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در متن های دینی ایرانی (اوستا و متون پهلوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

گلنار قلعه خانی؛ لیلا فاطمی بوشهری


فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و آثار مجتبی مینوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

علی تقوی


الگوهای مینویِ شخصیت‌های گیتی؛ مطالعۀ موردی: زردشت، جم و اژی دهاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

مینا کامبین


بررسی تحوّلات معنایی دو واژة گستاخ، نخست (از دورة میانه تا پارسی نو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

مریم طایفه قشقایی


بررسی قواعد نظم در منظومه روایی هویدگمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

سمیه حمیدی؛ زهره زرشناس


بررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان داریوش بزرگ(با تکیه بر الواح تخت جمشید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

کریم گلشنی راد


زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-26

فاطمه جهان پور


بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 27-64

مرضیه برزوئیان؛ محمدرضا خاکی


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 65-94

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-86

آزاده احسانی


نقش رسانه در ایرا ن باستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 95-124

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی


ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 97-106

نیما آصفی


توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی