تعداد مقالات: 19
1. زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


2. جم کیست؟

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

محسن نظری فارسانی


3. مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

حمیدرضا اردستانی رستمی


4. رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-46

فاطمه جهانپور


7. بررسی تحولات تصاویر سیمرغ با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70

فریبا فولادیان‌پور


8. توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-76

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


10. نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


11. کاوشی در یزدانشناختِ گات‌های زرتشت

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-98

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان


12. دو آجرنبشتۀ نو یافتۀ ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


13. ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-106

نیما آصفی


15. تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-86

آزاده احسانی


16. قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-138

نادیا حاجی‌پور


17. بررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ ویذ/ وید در شعری منسوب به رودکی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-130

میثم محمدی


18. پارس به چه معنی است؟

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-109

مرتضی تهامی؛ آزاده حیدرپور


19. داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


شماره‌های پیشین نشریه