زبان پارسی و مردم فارس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-20

کتایون مزداپور


وئیکرد بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

فاطمه جهان پور


بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

مرضیه برزوئیان


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نخستین شاعران ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-95

راضیه موسوی‌خو


تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-86

آزاده احسانی


نقش رسانه در ایرا ن باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی


ردپای فعلی تالشی در دو زبان ایرانی میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 97-106

نیما آصفی


توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


ایران شناسی در فرانسه؛ بررسی مطالعات ایرانی انجمن آسیایی پاریس (1822م-1922م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

سمیه حمیدی


داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 139-150

سید مجتبی آقایی


جم کیست؟

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 151-176

محسن نظری فارسانی


بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 177-186

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو