بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • احسانی، آزاده [1] فارغ‌التحصیل رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی (ادیان و فرهنگ‌ها) از دانشگاه کنکوردیا، کانادا
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا [1] دانشیارِ گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، دانشگاهِ آزادِ اسلامی، واحدِ دزفول، ایران

پ

ت

ج

ح

 • حاجی‌پور، نادیا [1] دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • حیدرپور، آزاده [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی کتیبه‌ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی

ر

 • ریاضی هروی، شیدا [1] دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رضائی، میترا [1] کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

ص

ع

ف

ق

 • قاسم‌زاده، بهجت [1] دانش‌آموخنۀ دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ک

 • کامبین، مینا [1] فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کیوانپور، مرجان [1] کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز

م

 • محمدی، میثم [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران
 • مزداپور، کتایون [1] استاد بازنشستۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • موسوی‌خو، راضیه [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

ن