شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی نشریه‌ای تخصصی است که از سوی گروه پژوهشی یادگار باستان انتشار می‌یابد. این نشریه در سال 1397 موفق به دریافت مجوز به شماره 81974 از وزارت ارشاد شده و به صورت دوفصل‌نامه و غیر برخط منتشر می‌شود.

 پژوهشگران محترم می‌توانند حاصل پژوهش‌های اصیل خود را در قالب مقالۀ پژوهشی در زمینه‌های زبان‌های باستانی، فرهنگ ایران باستان، اسطوره‌های ایرانی، دین‌های ایران باستان و میراث نامکتوب زردشتی از طریق سامانه به نشانی aclr.ir ارسال نمایند.

شناسنامه نشریه