به اطلاع می‌رسانیم که بنا به گواهی شمارة ۱۲۹۸۰-۱۴۰۰ صادره از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریة پژوهش‌نامة فرهنگ و زبان‌های باستانی از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ تأییدیة ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی را کسب نموده است و از این پس از نشریات دارای اعتبار علمی محسوب می‌شود.

 

بنا به آیین‌نامه به شماره آ-3112 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه پردازش و انتشار مقاله در نشریات علمی دسترسی باز 400 هزار تومان مصوب شده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 1-225 

توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان