پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی نشریه‌ای تخصصی است که از سوی گروه پژوهشی یادگار باستان انتشار می‌یابد. این نشریه در سال 1397 موفق به دریافت مجوز به شماره 81974 از وزارت ارشاد شده و به صورت دوفصل‌نامه و غیر برخط منتشر می‌شود. 

 پژوهشگران محترم می‌توانند حاصل پژوهش‌های اصیل خود را در قالب مقالۀ پژوهشی در زمینه‌های زبان‌های باستانی، فرهنگ ایران باستان، اسطوره‌های ایرانی، دین‌های ایران باستان و میراث نامکتوب زردشتی از طریق سامانه به نشانی aclr.ir ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که این نشریه منحصراً به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

 

قابل توجه پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی و رشته‌های وابسته به آگاهی می‌رسانیم مهلت ارسال مقاله برای انتشار در شمارۀ چهارم نشریۀ «پژوهش‌نامه فرهنگ و زبانهای باستانی» تا 15 آبان ماه 1399 تمدید شد. لذا استادان و پژوهشگران گرامی می‌توانند از طریق همین تارنما ثبت نام و مقالات خود را بارگذاری نمایند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا الکترونیکی

ابر واژگان