به اطلاع می‌رسانیم که بنا به گواهی شمارة ۱۲۹۸۰-۱۴۰۰ صادره از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریة پژوهش‌نامة فرهنگ و زبان‌های باستانی از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ تأییدیة ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی را کسب نموده است و از این پس از نشریات دارای اعتبار علمی محسوب می‌شود.

 

بنا به آیین‌نامه به شماره 162229 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه پردازش و انتشار مقاله در این نشریه 600 هزار تومان تعیین شده است که 200 هزار تومان در مرحلۀ داوری و 400 هزارتومان پس از پذیرش علمی مقاله دریافت می‌شود.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400، صفحه 1-322 

بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

صفحه 65-94

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


نقش رسانه در ایرا ن باستان

صفحه 95-124

حسین محمدی؛ سهم الدین خزایی


تأملی بر دو نکته در «شرح احوال یوحنای دیلمی» به زبان سغدی

صفحه 219-246

رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه‌شهرهای مادی

صفحه 247-272

سورنا فیروزی؛ زهره جوزی؛ محمدامین سعادت مهر


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان