دو آجرنبشتۀ نو یافتۀ ایلامی در دشت شوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی

2 دانشجوی کارشناسی باستان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این جستار به بررسی و خوانش دو آجرنبشتۀ ایلامی تازه کشف شده می‌پردازد که به طور اتفاقی توسط نویسندگان مقاله در بهار 1398 در تپۀ باستانی دهنو و چغازنبیل کشف شدند و در حال حاضر در انبار پایگاه میراث جهانی شوش نگهداری می‌شوند. آجر نبشتۀ اولی که به زبان اکدی و خط ایلامی میانه نوشته شده پس از خوانش وبررسی مشخص گردید به «ایگی-هَتِت» پادشاه دوران ایلام میانه (کلاسیک) تعلق دارد و به تمامی مشابه آجرنبشته‌هایی هست که در تپۀ دهنو خوزستان یافت شده‌اند. این آجرنبشته به بازسازی معبد ایزدبانو«مَنزَت» توسط این پادشاه ایلامی اشاره دارد. آجرنبشتۀ دومی که از چغازنبیل به دست آمده و از نظر کتیبه‌شناسی و سبک‌شناسی به نظر می‌رسد مربوط به پادشاهِ نامیِ ایلامی «اونتَش-نَپیریشَ» باشد به خط و زبان ایلامی میانه نگارش شده و در آن به ساخت معبدی بلند اشاره دارد. هر دو آجرنبشته شکسته و به شدت آسیب دیده‌اند و جز تکه کتیبه‌های ناقص به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two newly discovered Elamite bricks in the Susiana plain

نویسندگان [English]

  • Sina Abaslou 1
  • Manouchehr Pourmirza 2
1 M.A. in ancient Languages and Culture
2 Student of Archaeology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This essay is on exploring and reading two newly discovered Elamite bricks that were accidentally discovered by the authors in the spring of 2019 at the ancient hilltops of Dehno and Choghazanbil. The bricks are currently held in the World Heritage base. The first inscribed brick is written in Akkadian language but its writing system is the Middle Elamite and after more assessments, it was found that it belongs to the “Igi-hatet” king of the Middle Elam era (classical) this brick is similar to all the brickworks found in the Dehno Khuzestan plateau. This brick inscription refers to the rebuilding of the temple of Goddess Manzat by “Igi-hatet”. The second brick found at Choghazanbil, and based on the epigraphy and stylistic we assume that it belongs to “Untash-Napirisha”, it is written in Middle Elamite script and language and refers to the construction of a high temple. Both bricks have been broken and badly damaged, and belong to the damaged and incomplete fragments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Elamite
  • Untash-Napirisha
  • Igi-hatet
  • Choghazanbil
  • Dehno