بررسی دو عبارت کنایه آمیز در ایلامیِ هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان شناسی دانشگاه زوریخ

2 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

چکیده

تماس بین دو قوم پارسیان و ایلامیان که از سده های نهم و هشتم پیش از میلاد با یکدیگر هم منزل شده بودند فقط به حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محدود نمی شود، بلکه به دایره واژگان و زبان نیز مربوط می شود و در اثر برخورد و تماس زبانهای این دو قوم با یکدیگر یعنی پارسی باستان و ایلامی (ایلامی هخامنشی)، قرض گیری واژگانی، که امری اجتناب ناپذیر در هر نوع از تماس زبانی است، صورت گرفت و واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان دیگری راه یافتند. در این بین عبارات کنایه آمیزی در نسخه ایلامی کتیبه های هخامنشی یافت می شود که اگرچه منشأ آنها روشن نیست، اما با برخی عبارات کنایه آمیز در فارسی میانه، فارسی دری و فارسی نو قابل مقایسه هستند. در این جستار دو نمونه از عبارات کنایه آمیز ایلامی هخامنشی مورد بررسی قرار گرفته و نمود آنها در زبانهای ایرانی مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of two Metonymic phrases of Achaemenid Elamite

نویسندگان [English]

  • Milad Abedi 1
  • Sina Abaslou 2
1 PhD candidate in comparative linguistics, University of Zurich
2 M.A. in Ancient Languages & Culture
چکیده [English]

Elamites and Persians were approximately in contact since the ninth or eighth century BCE. Their broad connection contained diverse cultural, economic, social, and linguistic interactions. Like all the contacts, the lexical borrowing was one of the initial outcomes of Elamo-Persian contact; therefore, both languages have borrowed lexica from one another. In the pre-Achaemenid era, Old Persian language had a lower position in comparison with the Elamite language, which was the upper language, however, after a few centuries, in the Achaemenid age, this hierarchy has collapsed, and Old Persian became the upper language and used as the language of royal Achaemenid inscriptions as well as the language of the ruling class. At any position, lexical borrowing was not one-sided, and both languages received lexica from each other. Apart from loanwords, there are some metonymies and forms of expression in the Elamite language, which their origins are not apparent, yet they are comparable with some metonymic phrases in Classical and Middle Persian. This paper focuses on two Achaemenid Elamite metonymic expressions, which are identical to metonymic terms in Persian. It also explains some instances for elucidating some metonymic Persian phrases' possible origins to further a new aspect of language contact between Elamites and Persians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid inscriptions
  • Achaemenid Elamite
  • Old Persian
  • Metonymy