کلیدواژه‌ها = دوستی
پژوهشی دربارۀ نقش و جایگاه دوستی در اندرزنامه ‎های پهلوی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 147-178

زینب حسینی؛ نازنین درویشی