نویسنده = مرتضی Mortaza
معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشة مزدایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 197-212

نادر شکراللهی؛ مرتضی Mortaza


پارس به چه معنی است؟

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 237-259

مرتضی Mortaza؛ آزاده حیدرپور