نویسنده = محمد هادی فلاحی
توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-151

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی