نویسنده = سینا عباسلو
دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا


بررسی دو عبارت کنایه‌آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 177-186

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو