نویسنده = ایرج داداشی
بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 65-94

10.22034/aclr.2022.254674

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه