داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ادیان و فرهنگ ایرانی

چکیده

در موضوع چگونگی دین و آیین شاهان هخامنشی و مخصوصاً چند پادشاه نخست این سلسله، گفتگوها و اختلاف نظرها در میان پژوهندگان و خصوصاً مورخان و زبانشناسان بسیار است. برخی آنان را زرتشتی گفته‌اند و برخی رأی مخالف داده و برخی هم در این معنا راه به دیانت هندوایرانیان برده‌اند. به طور کلی، آنچه در اینباره گفته و رانده‌اند، یا بر شواهد تاریخی تکیه دارد یا بر دلالتهای زبانشناختی و چنین می‌نماید که در این عرصه، کسی به بررسی محتوا و مفاهیم موجود در کتیبه‌های هخامنشی نپرداخته است و آنها را بنا به رویکردی دین‌پژوهانه با مبانی آموزه‌ها یا جانمایه‌های دین زرتشت مقایسه ننموده است. این همه درحالی است که شعار اصلی و پربسآمد هخامنشیان که داریوش برای تبیین مبانی مشروعیت خود آن را بر کتیبه‌هایش به یادگار گذاشت و زمین و آسمان و مردم و شادی را آفرید، اهورامزدا اعلام کرد، بر بنیانی عمیقاً زرتشتی تکیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dariush, Zoroastrian King, A Neglected Evidence

نویسنده [English]

  • Mojtaba Aqaei
Iranian Religions and Culture
چکیده [English]

There are many discussion and disagreement between researchers especially linguistics and historians about what the religion and ethic of Achaemenid kings were, specifically those who were the first kings of this dynasty. Some of them believe they were Zoroastrian, some others disagree and others choose Indo-Iranian religion. Generally, everything they declare is based on historical evidence or linguistic implications and it seems nobody considers the existing content and concept of Achaemenid inscriptions and compares them based on religious scholarship or the doctrine of Zoroastrian religion nonetheless the Achaemenid’s main and frequency slogan which Dariush left behind on inscriptions to reinforce his legitimacy and introduces earth, sky, people and happiness as creations of Ahuramazda is profoundly based on Zoroastrianism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Achaemenid inscriptions
  • Dariush
  • Zoroaster
  • Ahuramazda
  • Ahriman