کلیدواژه‌ها = آیین‌های سیاوشی
بازجست ریشه‌های آیین‌های سوگواری در ایران پیش از اسلام

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 27-64

مرضیه برزوئیان؛ محمدرضا خاکی