کلیدواژه‌ها = ایلامی میانه
بررسی نوشته‌های «نفرینی» در کتیبه‌های شاهی ایلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 65-94

10.22034/aclr.2022.254674

میلاد جهانگیرفر؛ ایرج داداشی؛ سعید سیداحمدی زاویه


دو آجرنبشتة نو یافتة ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا