نویسنده = عابدی، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دو عبارت کنایه آمیز در ایلامیِ هخامنشی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-54

میلاد عابدی؛ سینا عباسلو