نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. قوانین فرزندخواندگی بر اساس متن فارسی میانه مادیان هزار دادستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-138

نادیا حاجی‌پور