نویسنده = ��������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحولات تصاویر سیمرغ با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70

فریبا فولادیان‌پور