نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-46

فاطمه جهانپور