نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-76

آرمیتا فرهمند؛ شیما جعفری دهقی؛ محمد هادی فلاحی