نویسنده = احسانی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف‌نامه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-86

آزاده احسانی