نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. دو آجرنبشتۀ نو یافتۀ ایلامی در دشت شوشان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-70

سینا عباسلو؛ منوچهر پورمیرزا