نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در یزدانشناختِ گات‌های زرتشت

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-98

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان