نویسنده = ���������������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مضمون‌هایِ همانند در داستانِ ضحّاکِ شاهنامه و اسطوره‌هایِ مانوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

حمیدرضا اردستانی رستمی